Postanowienia ogólne i definicje

1.1 Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu PinkOffice.
1.2 Użytkownikiem jest osoba fizyczna korzystająca z serwisu.
1.3 Administratorem Danych Osobowych jest Krzysztof Stawowiak PINKOFFICE, ul. Kosocicka 108a/3, 30-694 Kraków, NIP: 6761239278, REGON: 381312750. 1.4 Dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).

Cel i sposób przetwarzania danych

‍2.1 Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług, komunikacji z Użytkownikami, a także prowadzenia działań marketingowych.
2.2 Dane są pozyskiwane podczas rejestracji, zapisywania się do newslettera oraz w trakcie korzystania z serwisu.
2.3 Serwis korzysta z plików cookies w celu poprawy jakości świadczonych usług.
2.4 Pliki cookies są wykorzystywane do personalizacji treści, analizy ruchu oraz działań marketingowych.

Usługi zewnętrzne

‍3.1 Administrator korzysta z zewnętrznych narzędzi analitycznych i marketingowych, takich jak Google Analytics czy Facebook Pixel.
3.2 Dane zbierane za pomocą tych narzędzi są przetwarzane na serwerach dostawców tych usług i służą do analizy zachowań Użytkowników oraz skuteczności działań reklamowych.

Bezpieczeństwo danych

‍4.1 Administrator zastosował odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przetwarzanych danych przed nieautoryzowanym dostępem, utratą czy kradzieżą.
4.2 Dane są przechowywane na serwerach zabezpieczonych, z dostępem ograniczonym tylko dla upoważnionych osób.

Prawa Użytkownika

‍5.1 Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
5.2 W celu realizacji swoich praw, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem poprzez wskazane dane kontaktowe.

Postanowienia końcowe

‍6.1 Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez serwis.
6.2 W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem.